Naziv
Rekonstrukcija ulice u Dragičevićima
Radovi na popravku i održavanju šetnice
Plan nabave za 2023. godinu
UREĐENJE POSTOJEĆEG (SJEVERNOG) NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D8
Poziv za betoniranje dijelova protupožarnog puta Porače
Poziv za betoniranje protupožarnog puta Stan
Poziv za dostavu ponde prigodna dekoracija i iluminacija
Poziv za dostavu ponude - rekonstrukcija krovišta dječjeg vrtića Grdelin
Poziv na dostavu ponude za pranje i čišćenje kamenih javnih površina
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
Poziv za dostavu ponude signalizacija
Poziv za dostavu ponude Sv. Mihovil - Marasi
Poziv za dostavu ponude sprave za vježbanje Lučica
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ODRŽAVANJU KOMUNALNE OPREME ( BOJANJE KLUPA, OGRADA, ZIDOVA )
Poziv za dostavu ponude uređenje parkirališta na školskom dvorištu
Poziv za dostavu ponude rekonstrukcija puta u Podpeći
Poziv za dostavu ponude rekonstrukcija kolnika ceste od d 512 prema Podpeći
Poziv za dostavu ponude asfaltiranje ceste Podpeć - Grubišići
Poziv na dostavu ponude kemijska zaštita palmi 2022. godine
Poziv na dostavu ponude dezinsekcija i deratizacija 2022. godine
Plan nabave za 2022. godinu
Poziv za dostavu ponude - javna rasvjeta
Poziv na dostavu ponuda betoniranje
Poziv na dostavu ponuda objekt Marina
Poziv za dostavu ponude zečevica
Poziva za dostavu ponude
Poziv na dostavu ponude dezinsekcija i deratizacija
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA) ZA IZGRADNJU NOVOG VATROGASNOG DOMA
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NERAZVRSTANE CESTE NA PREDJELU „GRADAC“
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JUŽNOG DVORIŠTA CRKVE SV. ANTE
Izmjene plana nabave 2020.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROTUPOŽARNOG PUTA „MASLINICA“
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE NABAVA I UGRADNJA PROMETNE RAMPE NA ULICI KOD „ZINGE“
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE REKONSTRUKCIJA ULICE KRAJ
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOMUNALNO SERVISNOG SKLOPA PUNIKUĆA
Plan nabave za 2020. godinu
Evidencija ugovora 2019. godine
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI POKOSA UZ SJEVERNI RUB DC 8 ( POVIŠE „AFRODITE“)
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE NABAVA OPREME ZA UREĐENJE DJEČJEG VRTIĆA GRDELIN U TUČEPIMA
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DJEČJEG VRTIĆA GRDELIN U TUČEPIMA
3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJI PROTUPOŽARNOG PUTA „LIZOVJE-KUČICA-VISKOVIĆI-NOVAKOVI-POSTUP“
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTUKCIJI ULICE KRAJ KOD STUDENCA
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PROTUPOŽARNOG PUTA SJEVERNO OD D 512 NA PREDJELU ZEČEVICA 2019.
Dohranjivanje plaže Slatina-Tučepi
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA NASELJA TUČEPI SJEVRNO I JUŽNO OD D8
1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USPOSTAVU PRISTUPNIH INTERNET TOČAKA WIFI4EU
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVLJANJU IZOLACIJE NA VANJSKE ZIDOVE NOVE VS U ŠIMIĆIMA SA OBLAGANJEM KAMENOM
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROTUPOŽARNOG PUTA JANKOVI - ŠIMIĆI
Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji Protupožarnog puta na predjelu „Zečevica“
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NOGOSTUPA UZ SJEVERNI RUB DC 8 OD TS KRAJ PREMA ZAPADU
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI JUŽNOG NOGOSTUPA ULICA „DRAČEVICE“
Plan nabave 2019.
Evidencija ugovora 2018. godine
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NOGOSTUPA UZ SJEVERNI RUB MAGISTRALE NA PREDJELU G.RATAC
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA OBORNINSKE ODVODNJE ULICA G.RATAC
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VODOSPREME „ŠIMIĆI“
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SJEVERNOG I JUŽNOG NOGOSTUPA ULICA „KRAJ“
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ŠUMSKOG PUTA „ RATAK – VRISJE“ (ZASELAK POSTUP)
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POTPORNIH ZIDOVA NOGOSTUPA UZ MAGISTRALU ISPOD CRKVE sa troškovnikom
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -Marina Tučepi
Poziv za izradu glavnog i izvedbenog projekta Marina Tučepi
Izmjena poziva za natječaj strategije razvoja turizma
Rekonstrukcija asfaltnog kolnika ulica Blato i Kraj u Tučepima
Rekonstrukcija ulice Blato od D8 do kuće Oklopčić
Rekonstrukcija ulice Gornji Ratac
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na predjelu Podgradac
Strategija razvoja turizma - poziv
Poziv za savjetovanje - Obalno pero
Poziv geodetska podloga UPU Slatina
Poziv za dostavom ponude cijevovod Šimići
Poziv za dostavu ponude za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom prometnice
Poziv za dostavu ponude Izrada geodetskog projekta i geodetske podloge na ORTOFOTO karti, DOF 5/2011 za potrebe dopune idejnog projekta „Eko marina Tučepi“
Poziv za dostavu ponude istražni radovi komunalno - servisna zona
Poziv za dostavu ponude za izgradnju protupožarnog puta Topol – Gradac
Poziv za dostavu ponude za tiskanje monografije
Izvješće o provedenom predhodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za izgradnju prometnice T1
Poziv - Izgradnja sabirne sjeverne prometnice ugostiteljsko – turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“ ) u Tučepima
Natječaj za izradu glavnog i izvedbenog projekta komunalno servisnog sklopa Općine Tučepi
Dokumentacija za izvođenje radova na dohranjivanju plaže „Jadran“ – „Slatina“
Popis gospodarskih subjekata iz čl.80. st. 2. t.1. ZJN 2016.
Izgradnja protupožarnog puta Porače
Natječaj za izvođenje radova na uređenju pješačke staze ispod južnog zida groblja
Plan nabave za 2018. godinu
Obavijest o jednostavnoj nabavi - Izvođenje radova na natkrivanju potoka kod "Gusara" - Tučepi
Izgradnja zida uz plažu Donji ratac
Izgradnja ceste istočno od groblja
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Nabava usluga izrade studijske dokumentacije u sklopu projekta Sakralno - turistička ruta
Plan nabave za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar ugovora bagatelne nabaveve
Plan nabave 2016.
Izmjene nabave za 2015. broj 2
Izmjene nabave za 2015. broj 1
Plan nabave za 2015. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2014 broj 1
Poziv na nadmetanje - ENERGETSKA USLUGA - usluga energetske uštede električne energije u javnoj rasvjeti Općine Tučepi
Plan nabave 2014.
Poziv na nadmetanje (aktualno)
Izmjene i dopune plana nabave za 2013.
Plan nabave za 2013. godinu
Poziv za nadmetanje - Općinska vijećnica
Poziv na nadmetanje - Ulica Kraj
Registar ugovora o javnoj nabavi 2012.
Izmjene i dopune plana nabave za 2012. broj 1.
Izgradnja potpornog zida uz plažu i uređenja dijela šetnice na predjelu " Kamena " III FAZA
Izgradnja obostranog nogostupa uz JTC s izgradnjom potpornih zidova na predjelu " Blato "
Plan nabave za 2012. godinu
 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka