Natječaj za financiranje programa javnih potreba

Natječaj za financiranje programa  javnih  potreba na području Općine Tučepi za 2017. godinu

 I.
Pravo sudjelovanja na ovom  Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, zajednice i klubovi koje su registrirane i djeluju na području Općine Tučepi.

                                                                II.
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Tučepi jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od  interesa za Općinu Tučepi
U program javnih potreba Općine Tučepi za 2017.godinu uvrstit će se programi:
- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- knjižnična djelatnost
- muzejsko-galerijska djelatnost
- nova medijska kultura

                                                                  III.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Tučepi.

                                                                  IV.
U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Tučepi.
Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi.

                                                                   V.
Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca.

                                                                   VI.
Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Tučepi dužni su uz prijavnice, dostaviti u roku navedenom u članku VII. ovog  natječaja i  polugodišnje financijsko izvješće za 2016.godinu

                                                                  VII.
Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 14. listopada 2016. godine na adresu:
OPĆINA TUČEPI,Jedinstveni upravni odjel,Kraj 39 A,21325 Tučepi
Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Tučepi za 2017.godinu.
 
   
OPĆINA TUČEPI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROČELNIK Marijan Mravičić dipl.iur.                                                    

Kalendar 2016.

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka