OBAVIJEST MALIM PROIZVOĐAČIMA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA O POJEDNOSTAVLJENJU POSTUPKA UPLATE TROŠARINE NA ALKOHOLNA PIĆA ZA 2016. GODINU

 

U cilju pojednostavljenja postupka uplate paušalnog iznosa trošarine koji uplaćuju registrirani vlasnici ili korisnici kotlova za proizvodnju jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe, a sa svrhom pojednostavljenja administrativnih obveza trošarinskih obveznika prema Carinskoj upravi, daje se sljedeća obavijest:

Mali proizvođači jakih alkoholnih pića koji proizvedu do 20 litara apsolutnog alkohola za vlastite potrebe, nisu više u obvezi nadležnom Carinskom uredu (Ploče) dostavljati godišnje izviješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini – na obrascu GI MP JAP. Obveza plaćanja paušalnog iznosa trošarine za 2016. godinu ostaje, tako da su obveznici dužni uplatiti 100,00 kuna za zapreminu kotla do 100 litara ili 200,00 kuna za zapreminu kotla veću od 100 litara i to na

BROJ RAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA     HR1210010051863000160

MODEL 68

POZIV NA BROJ 1066-OIB OBVEZNIKA.

Mali proizvođači jakih alkoholnih pića koji proizvedu više od 20 litara apsolutnog alkohola nadležnom Carinskom uredu (Ploče) u obvezi je do 31. siječnja 2017. godine dostaviti ili obrazac GI MP JAP ili Izjavu sa podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića. Na temelju podnesene izjave Carinski ured će utvrditi i obračunati trošarinu te o tome izvijestiti obveznika koji će uz paušalni iznos trošarine od 100,00 ili 200,00 kuna, na račun državnog proračuna uplatiti i tako obračunati iznos trošarine.

Zainteresirani obveznici i građani se za sve informacije i pomoć u pogledu ispunjavanja obveze uplate trošarine mogu javiti u Carinski ured Ploče, Službu za trošarine i posebne poreze na brojeve telefona 020/796-031 ili 020/796-025.

Kalendar 2017.

Obavijest - otpad

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) Općina Tučepi izvješćuje javnost o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.  
Molimo sve građane koji uoče postojanje odbačenog otpada na nelegalnim odlagalištima na području Općine Tučepi da o istom obavijeste Komunalno redarstvo Općine Tučepi, i to putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon: 623-585.
Obavijest o nepropisno odloženom otpadu obavezno mora sadržavati točnu lokaciju na kojoj se odbačeni otpad nalazi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE TUČEPI
Komunalno redarstvo

Poziv 25. godišnjica stradanja Vukovara

OŠ Tučepi i Općina Tučepi pozivaju Vas
na oblilježavanje 25. godišnjice stradanja u Vukovaru i Škabrnji
18. 11. (petak)  2016.

u 15.30 sati polaganje vjenca na groblju Male gospe

u 16 sati program sjećanja „Boje ranjenog grada“ - pokraj fontane na Lučici

u 18 sati sveta misa u crkvi sv. Nikole Tavelića

Objava

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
Jedinstveni upravni odjel Klasa:023-05/16-01/11 Ur.broj:2147/06-03-16-01 Tučepi, 05. listopad 2016.
Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) te članaka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine i
o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine
1. Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid će se izložiti Nacrt Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: PUR) i Strateška studija utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi, i to u prostorijama Općine Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi.
2. Javni uvid trajat će od 17. listopada 2016. godine do 17. studenog 2016. godine, a Nacrt PUR-a Općine Tučepi i Stratešku studiju utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi može se pogledati svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati.
3. Nacrt PUR-a Općine Tučepi i Strateška studija utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi bit će objavljeni i na mrežnoj stranici Općine Tučepi: www.tucepi.hr .
4. Javno izlaganje održat će se 04. studenog 2016. godine (petak) u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Tučepi, Kraj 46, 21325 Tučepi.
5. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi, i to davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Nacrt PUR-a Općine Tučepi i Stratešku studiju utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi. Isti se mogu dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili se do isteka javnog uvida (17. studenog 2016. godine) mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Tučepi, Kraj 39a, Tučepi, ili putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
PROČELNIK Marijan Mravičić, dipl. iur.

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Strateški razvojni program

 

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka