Škola nogometa

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Tučepi

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/18-01/26
Ur.broj: 2147/06-01-18-01

Tučepi, 31. kolovoza 2018. godine 

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tučepi (Glasnik Općine Tučepi broj 4/09 i 01/13) pozivam Vas na

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tučepi

koja će se održati u prostorijama Općinske vijećnice dana 7. rujna 2018. godine / petak / sa početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                    D N E V N I  R E D

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2.    Postavljanje pitanja vijećnika
3.    II. Izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu
4.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije ( kapitalnog projekta ) Općine Tučepi
5.    Prijedlog Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta
6.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Uređenje neposrednog okoliša dječjeg vrtića GRDELIN ( uređenje igrališta i izrada nadstrešnice ) u Tučepima“
7.    Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 7022/1 k.o. TučepiPredsjednik Općinskog vijeća
Marin Brbić

HNK Jadran monografija

kKuTz monografija

Josip Visković - Sjećanja s robije

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka