9. sjednica Općinskog vijeća Općine Tučepi

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/18-01/31
Ur.broj: 2147/06-01-18-01

Tučepi, 24. listopada 2018. godine 

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tučepi (Glasnik Općine Tučepi broj 4/09 i 01/13) pozivam Vas na

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tučepi

koja će se održati u prostorijama Općinske vijećnice dana 29. listopada 2018. godine
/ ponedjeljak / sa početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                    D N E V N I  R E D

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2.    Postavljanje pitanja vijećnika
3.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu
4.    Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja Srida Sela
5.    Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 6966 k.o. Tučepi
6.    Prijedlog zaključka u svezi zahtjeva Kaje Lalić – sanacija stare kuće u Sridi Sela
7.    Analiza turističke sezone 2018. - održavanje komunalnog reda 

Predsjednik Općinskog vijeća  Marin Brbić

Škola nogometa

HNK Jadran monografija

kKuTz monografija

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka