Javni poziv - podizanje kvalitete turističke ponude

Javni poziv

Program

Obavijest o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije koji je objavljen na županijskim mrežnim stranicama www.dalmacija.hr pod rubrikom Natječaji.

Bespovratna sredstva su namijenjena:

- Fizičkim osobama- privatnim iznajmljivačima s područja Splitsko-dalmatinske županije kao i

- Fizičkim osobama- budućim privatnim iznajmljivačima s područja zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.

Molim da obavijest o Javnom pozivu izvjesite na gradskim/općinskim oglasnim pločama te sve zainteresirane upoznate s uvjetima Natječaja.

Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave u dnevnom tisku i mrežnim stranicama Županije zaključno s datumom 26.03.2018.

Josip Visković - Sjećanja s robije

NATJEČAJ za financiranje programa javnih potreba na području Općine Tučepi za 2018. godinu

 I.
Pravo sudjelovanja na ovom  Natječaju imaju udruge registrirane i djeluju na području Općine Tučepi.

                                                                II.
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Tučepi jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od  interesa za Općinu Tučepi
U program javnih potreba Općine Tučepi za 2018.godinu uvrstit će se programi:
- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- nova medijska kultura

                                                                  III.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Tučepi.

                                                                  IV.
U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Tučepi.
Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi.

                                                                   V.
Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca.

                                                                   VI.
Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Tučepi dužni su uz prijavnice, dostaviti u roku navedenom u točki VII. ovog  natječaja i  polugodišnje financijsko izvješće za 2017.godinu

                                                                  VII.
Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 20. studenog 2017. godine na adresu:
OPĆINA TUČEPI, Jedinstveni upravni odjel,Kraj 39 A, 21325 Tučepi
Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Tučepi za 2018.godinu.
 
   
OPĆINA TUČEPI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROČELNIK Marijan Mravičić dipl.iur.    

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka